Huur

Er zijn ruim zeven miljoen woningen in Nederland, waarvan circa 40 procent wordt verhuurd (Rijksoverheid) door woningcorporaties, huiseigenaren of commerciële verhuurders. Er is dus sprake van circa 2,8 miljoen huurwoningen waarvoor de maandelijkse huur grotendeels automatisch wordt afgeschreven. Dit is een aanzienlijke geldstroom van een uitgave en voor de veel huishoudens is dit de grootste vaste last.

Het meerendeel van de huurwoningen zijn zogenaamde sociale huurwoningen die door woningcorperaties (woningbouwverenigingen of -stichtingen) worden geëxploiteerd. Uit gegevens van Aedes (de vereniging van woningcorperaties) blijkt dat er ongeveer 400 woningcorperaties zijn die gezamenlijk 2,4 miljoen huurwoningen beheren.

Huurincasso

Elke verhuurder heeft binnen de wettelijke kaders zijn eigen regels met betrekking tot de huurbetaling, maar over het algemeen wordt de huur in de eerste paar dagen van maand afgeschreven.

2 gedachten over “Huur”

  1. Woninghuur is een “brengschuld”. De betaling moet wettelijk zijn gedaan op een afgesproken datum. Vaak is dat de dag vóórdat de betreffende periode ingaat. Als er in het huurcontract niets over is vastgelegd, dan geldt dat op of ronde de 1e van de maand betaald moet zijn. Verhuurders vragen vaak bij aangaan van de huurovereenkomst een extra maand huur als borg.

    Huurbescherming zorgde ervoor dat de huurder niet direct uit de woning gezet kon worden als de verhuurder dat wilde. Ooit moest de verhuurder 6 jaar wachten op het aflopen van de huurbeschermingstermijn, nadat de huur was opgezegd. Nu kan een huurder al uit de woning gezet worden als er een kleine huurachterstand is.

    De rechter moet daarbij het belang afwegen van het woongenot en financiëel belang van de huurder en het financiëel belang van de verhuurder. In de huidige praktijk laten rechters een klein bedrag aan huurachterstand zwaarder wegen dan de vaak duizenden euro’s schade voor de huurder. Zelfs is al toestemming gegeven voor huisuitzetting als een huurder jarenlang elke maand het volledige bedrag een paar dagen later betaalde.

    Omdat de verhuurder aan een volgende huurder aanzienlijk hogere huur mag vragen dan aan de huidige bewoner, gaan de commerciële verhuurbedrijven die sociale woningen uitbaten er steeds sneller toe over om een uitzettingsprocedure in gang te zetten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *