Contributie

Als je lid bent van een vereniging of club moet je vaak contributie betalen. Er zijn veel verschillende verengingen, dit kunnen sportverenigingen zijn, maar ook kunstverenigingen of verenigingen die met je werk te maken hebben. Dit zijn zogenaamde beroepsverenigingen. Studentenverenigingen zijn verenigingen die je vaak ziet bij universiteiten en hogescholen. Ook hiervoor dienen leden contributie te betalen om zich aan te kunnen sluiten bij de vereniging. Meestal wordt de contributie een keer per jaar geïnd. De meest voorkomende contributie is die voor het lidmaatschap van een sportvereniging (vaak maandelijks) en ook politieke partijen en vakbonden innen op een regelmatige basis contributie bij hun leden of sympathisanten.

Enkele synoniemen voor contributie zijn; de jaarlijkse bijdrage, ledengeld, lidmaatschapsgeld of verenigingsbijdrage. Bij veel verenigingen is het gebruikelijk te vragen om een extra bijdrage over te maken boven op de vaste bijdrage. Een dergelijk bedrag staat ook wel bekend als vrijwilligersbijdrage. Dat betekent dat een dergelijke bijdrage niet verplicht is, maar wel wordt aanbevolen. Hierdoor krijgt een vereniging meer bestedingsruimte. Een lidmaatschap opzeggen kan vaak niet op ieder moment. Bij veel verenigingen kan dit alleen op jaarlijkse basis.

Incassodata contributie

Een vereniging werkt meestal met statuten. Hierin kun je vaak informatie over de hoogte van het te betalen contributie terugvinden en wanneer er verwacht wordt dat je dit daadwerkelijk betaald. Het is de bedoeling dat hetgeen dat aan de vereniging betaald wordt, gebruikt wordt om het gezamenlijk doel van de vereniging te bereiken. Informeer bij jouw vereniging wanneer de contributie geïncasseerd moet worden.