Contributie Hengelsportvereniging

Wil je een VISpas opzeggen? Als je in Nederland in openbaar water wilt vissen, moet je lid worden van een hengelsportvereniging. Zo kun je meerdere VISpassen hebben. Elke regio heeft een eigen hengelsportvereniging en deze verenigingen zijn de basis van de sportvisserij in Nederland. Deze verenigingen willen de sportvisserij bevorderen door jaarlijkse verschillende activiteiten te organiseren. Deze activiteiten hebben verschillende doelen, van het verbeteren van de bereikbaarheid van het viswater tot promotie en ledenwerving. Vroeger waren hengelsportverenigingen concurrenten en proberen zelf zo groot mogelijk te worden en zoveel mogelijk leden te krijgen. Tegenwoordig is dit niet meer zo. Tegenwoordig werken hengelsportverenigingen samen omdat ze allemaal dezelfde doelstelling hebben en dat op deze manier zo snel mogelijk kunnen bereiken.

VISpas opzeggen

Ben je verhuisd? Vis je niet meer? Zorg er voor dat je de contributie van de Hengelsportvereniging tijdig stopzet. Direct VISpas opzeggen.

Als lid van een hengelsportvereniging (HSV) betaal je contributie. De hoogte van de contributie hangt van de vereniging af en verschilt per regio. Ben je lid van een hengelsportvereniging en betaalt je per automatische incasso? Dan wordt jouw contributie automatisch afgeschreven voor het einde van het jaar, meestal tussen half november en begin december. De precieze incassodatum verschilt per HSV.

Om je VISpas op te zeggen, moet je het lidmaatschap van de hengelsportvereniging stopzetten. Vaak kan dat door het invullen van een contactformulier op de website van de visvereniging, het sturen van een email of een brief. Opzeggen van de gewone VISpas kan niet via Sportvisserij Nederland, de Kleine VISpas kun je wel bij Sportvisserij Nederland opzeggen. De opzegdatum is voor 1 oktober van het lopende jaar, anders ben je nog een jaar contributie verschuldigd.